BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
DANH SÁCH MÔN HỌC KHẢO SÁT HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2014


Bạn hãy cho ý kiến đánh giá các môn đã học ở danh sách bên dưới:

STTTên Môn HọcSinh viên cho ý kiến
Cảm ơn bạn đã cho ý kiến đánh giá!

Hoạt động khảo sát này sẽ được áp dụng vào trong qui chế tính điểm rèn luyện của sinh viên.
Đợt 1:Đến ngày 6/6/2014
Đợt 2:Đến ngày 10/6/2014
Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình sẽ chốt danh sách lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên ở học kỳ đầu năm 2014.
Mọi thắc mắc vui lòng gởi email về địa chỉ uehqao@ueh.edu.vn.